Sterrenkunde

Bij de studie Sterrenkunde leer je alles over het heelal en wat zich in het heelal bevindt. Je verdiept je in sterrenstelsels, planeten, sterren, zonnen en zwarte gaten. Je bestudeert het heelal en haar veranderingen. Je denkt na over waar het heelal vandaan komt en hoe het heelal er in de toekomst uit zal zien. Je verdiept je in het leven en sterven van sterren, in botsende sterrenstelsels en het verschijnen van kometen en meteoren. Je gaat afstanden berekenen en aan de slag met lichtsnelheid.

Je krijgt een flinke portie wiskunde, natuurkunde en informatica, omdat dit de basis vormt van sterrenkunde. Je krijgt vakken als inleiding astorfysica, calculus, diffusie en dissipatie, elektromagnetisme en lineaire algebra. Ook verdiep je je natuurlijk in de geschiedenis van de astronomie.

Om toegelaten te worden tot de studie Sterrenkunde volg je het beste het vwo profiel Natuur en techniek. Met andere vwo profielen kun je ook toegelaten worden, mits je de vakken wiskunde B en natuurkunde in je vakkenpakket hebt zitten. Het is echter erg belangrijk dat je goed bent in de exacte vakken. Sterrenkunde is een pittige studie, waarbij je vanaf het eerste jaar al veel natuur- en wiskunde krijgt.