Natuurkunde

Tijdens de studie Natuurkunde onderzoek je de fundamentele wetten en processen die de natuur regeren, zoals beweging, energie en materie. Je leert experimentele methoden en theoretische modellen te gebruiken om fenomenen in de natuur te begrijpen en te verklaren. Daarnaast ontwikkel je analytische en probleemoplossende vaardigheden om complexe vraagstukken in de natuurkunde aan te pakken. Deze studie biedt een brede basis voor verdere specialisatie en toepassingen in diverse vakgebieden, zoals technologie, geneeskunde en astronomie.