Bèta-gamma

Bij de studie Bèta-gamma verdiep je je in de exacte wetenschappen, maar ook in de sociale wetenschappen, economie en filosofie. Door de kennis uit deze vakgebieden te combineren kun jij na de studie complexe vraagstukken vanuit verschillende perspectieven bekijken en passende oplossingen bedenken. Je verdiept je onder andere in de natuurkunde, scheikunde en wiskunde en op gammagebied in de psychologie, sociologie en economie. Je kijkt over grenzen van vakgebieden heen, combineert kennis en legt verbanden tussen de verschillende disciplines. Je wordt opgeleid tot een interdisciplinair denker. Je buigt je over vragen als ´Mag een menselijke embryo worden gebruikt voor medisch onderzoek?', 'Op welke wijze stimuleert het geluid van harde muziek het effect van drugs?' en 'In hoeverre is een dader aansprakelijk voor zijn crimineel gedrag?' Je ontwikkelt een brede basiskennis en wordt opgeleid tot expert op het gebied van jouw keuze. Je krijgt vakken als ´de staat en de mensen´, ´wetenschapsfilosofie´, ´leven, universum en energie´ en ´keerpunten in de natuurwetenschappen´.