Kunsten, Cultuur en Media

De studie Kunsten, Cultuur en Media biedt inzicht in de rol van kunst, cultuur en media in de samenleving. Je leert verschillende vormen van kunstuitingen te bestuderen, zoals film, televisie, theater en muziek. Ook analyseer je de impact hiervan op de samenleving. Verder leer je over de manieren waarop mensen kritisch kijken naar de media, en hoe media beïnvloeden wat mensen denken en voelen.