Media, kunst, design en architectuur

De bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur onderzoekt de huidige beeldcultuur en de plaats die visuele beelden innemen in het dagelijks leven en de maatschappij. De belangrijkste vraag binnen de studie is hoe objecten en ontwerpen voortkomen uit sociaal-culturele contexten. Hierbij komen onder andere de huidige beeldcultuur, vormgeving en kunstgeschiedenis aan bod. Je leert hoe beelden kunnen worden ingezet om doelen te bereiken en wat voor effect beelden op het grote publiek kunnen hebben. Tijdens de studie kom je in aanraking met overheden, het bedrijfsleven en kenniscentra. Dit geeft de studie een praktische insteek en verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt. Het eerste jaar bestaat uit een breed pakket aan basisvakken die zich centreren rond actuele thema’s en waarbij je onderzoekt hoe verschillende soorten beelden communiceren. In het tweede jaar kies je een afstudeerrichting. Je kunt hierbij kiezen uit Media, Kunst, Design of Architectuur. Tijdens de richting Media bestudeer je veranderingen en ontwikkelingen in de visuele media, waaronder film, fotografie, internet en televisie. De richting Kunst bestudeert hedendaagse beeldende kunst in de context van de samenleving. Tijdens de richting Design focus je je op de ontwikkelingen en betekenissen van ontwerpen, waaronder mode, interieur- en productontwerp. De laatste afstudeerrichting, Architectuur, onderzoekt de geschiedenis van de architectuur en de betekenis van de architectuur voor de huidige samenleving. Bij alle richtingen wordt er geruime aandacht besteed aan historische en theoretische kennis en wordt je geacht mee te werken aan onderzoeksprojecten.