Media en Cultuur

Bij de studie Media en Cultuur leer je alles over ontwikkelingen op het gebied van media en hoe bepaalde media een rol krijgen in onze cultuur. Je verdiept je in de geschiedenis van media en bestudeert allerlei verschillende vormen van media-uitingen. Je kijkt naar de gebruiker en ontvanger, maar maakt ook kennis met de maker ervan. Onderwerpen als film, clips, games, radio, internet, mobiele telefonie, maar ook YouTube en iTunes komen tijdens colleges aan bod.

Eerste jaar

In het eerste jaar maak je kennis met de verschillende mediaplatformen, de geschiedenis van het medialandschap en leer je wetenschappelijk schrijven. Verder krijg je tijdens de studie vakken als cultuur en samenleving, nieuwe media, televisie en populaire cultuur en film. Je bestudeert theorie, maar gaat ook in de praktijk aan de slag door bijvoorbeeld het maken van een film. Je kunt je tijdens de studie specialiseren op het gebied van jouw interesse. Het aanbod en de inhoud van de vakken kunnen per instelling verschillen.

Toelatingseisen

Met elk vwo-profiel word je toegelaten tot de studie Media en Cultuur.