Algemene cultuurwetenschappen

De universitaire bachelor Algemene Cultuurwetenschappen biedt een brede oriëntatie op de wereld van kunst en cultuur. Je houdt je bezig met verschillende uitingen hiervan: beeldende kunst, film, theater, muziek, literatuur, musea, erfgoed en nieuwe media. Je bekijkt deze verschijningsvormen niet alleen inhoudelijk, maar ook vanuit bedrijfskundig en organisatorisch perspectief. Bovendien is er in de studie veel aandacht voor de theorie en filosofie van cultuur. Daarnaast bestudeer je de zaken die zich achter de schermen van de kunstwereld afspelen, zoals management, communicatie en beleid.

Tijdens de studie kom je vakken tegen op het gebied van economie, geschiedenis, sociologie, kunstgeschiedenis, film- en televisiewetenschappen, filosofie en mediastudies. Het accent van de verschillende universiteiten verschilt, de een zal zich meer toeleggen op beeldcultuur, de ander meer op musea en erfgoed. Over het algemeen kies je in de loop van het tweede jaar een specialisatie. Om toegelaten te worden tot de studie Algemene Cultuurwetenschappen maakt het niet uit welk vwo eindexamenprofiel je volgt op de middelbare school.