Organisatiewetenschappen

Bij de studie Organisatiewetenschappen draait alles om vraagstukken rondom samenwerkingsverbanden tussen en binnen organisaties. Ook de relaties van een organisatie met bijvoorbeeld de overheid, leveranciers, concurrenten en klanten worden door jou bestudeerd. Je analyseert deze relaties vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief, waarbij de mens centraal staat. Je leert over verschillende samenwerkingsverbanden, hoe deze ontstaan en welke afspraken hierbij worden gemaakt. Je verdiept je in mogelijkheden om relaties te verbeteren, en welke ontwikkelingen invloed hebben op deze relaties. Omdat je te maken krijgt met mensen op allerlei niveaus en vakgebieden is het belangrijk om kennis op te bouwen van verschillende organisaties, van economie en natuurlijk de organisatiesociologie en -psychologie. Je krijgt vakken als strategie en organisatie, organisatiesociologie, arbeidsverhoudingen, business administration en organisation theory.