Medische Natuurwetenschappen

De studie Medische Natuurwetenschappen is een zogeheten multidisciplinaire studie van geneeskunde en wetenschappelijk onderzoek. Het is een combinatie van geneeskunde, scheikunde, natuurkunde, farmaceutische wetenschappen, biologie, wiskunde en informatica. Na de studie word je geen arts, maar houd je je bezig met onderzoek naar ziekte en gezondheid.

Tijdens de studie bestudeer je medische vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Dit kan tot nieuwe inzichten leiden op het gebied van ziektebeelden, behandelingsmiddelen en behandelplannen. Je volgt hoor- en werkcolleges, doet practica en projecten over bijvoorbeeld zenuwen of geneesmiddelen. Je krijgt vakken als biochemie, medische fysiologie, toegepaste informatica en statistiek. Kennis van natuurkunde, scheikunde en wiskunde is onmisbaar in deze studie.

Je bent goed in exacte vakken en hebt belangstelling voor de medische wereld. Met een vwo-diploma en het profiel Natuur en Techniek word je direct toegelaten. Met Natuur en Gezondheid moet je wiskunde B en natuurkunde hebben gedaan. Met Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij zijn wiskunde B, natuurkunde en scheikunde verplicht.