Economie en Bedrijfseconomie

Deze studie is ook bekend onder de Engelse naam Economics & Business Economics. Bij de universitaire studie Economie en Bedrijfseconomie maak je kennis met algemene economie, bedrijfseconomie en leer je op welke manier wet- en regelgeving van invloed is op bedrijven. Zo kun je de strategie van een multinational onderzoeken na nieuwe milieuregels, of een onderzoek doen naar de invloed van vergrijzing (gemiddelde leeftijdsstijging van de bevolking) op de economische groei van Nederland.

Vakken die je krijgt zijn bijvoorbeeld micro-economie (gezinnen en bedrijven), macro-economie (landen), management, financiën en bedrijfseconomie. Een voorliefde voor wiskunde maakt de studie makkelijker. Er is veel aandacht voor wetenschappelijke methodiek, statistiek, schrijfvaardigheid en het ontwikkelen van goede communicatieve vaardigheden. Bij veel universiteiten wordt het traject geheel of gedeeltelijk in het Engels gegeven. De studie is zowel theorie- als praktijkgericht en heeft een sterke internationale focus.

In principe word je met elk vwo profiel tot de studie Economie en Bedrijfseconomie toegelaten. Het vak economie is natuurlijk wel aan te raden en een goede beheersing van het Engels is essentieel. In het tweede of derde jaar kies je een onderwerp om je in te specialiseren.