Economie

De universitaire studie Economie leert je alles over hoe individuen, bedrijven en de overheid omgaan met de ‘schaarse’ middelen die er zijn. De studie Economie leert je economische processen te analyseren en oplossingen te bedenken voor economische vraagstukken. Je kunt de studie volgen aan verschillende Nederlandse universiteiten, in sommige gevallen wordt Economie in de bachelor gecombineerd met de studie Bedrijfseconomie.

Tijdens de studie volg je vakken als marketing, financiën, beleggen, bedrijfseconomie, macro-economie, micro-economie, economische geschiedenis, economisch recht en management. Verder is er veel aandacht voor onderzoeksvaardigheden en de ontwikkeling van goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Een stage om je opgedane kennis in de praktijk te brengen is meestal optioneel. De studie wordt afgesloten met een scriptie.

Je wordt met ieder vwo eindexamenprofiel toegelaten tot de studie Economie, mits het vak wiskunde in je pakket zit. Het vak economie is natuurlijk een pre, net als een goede beheersing van het Engels. Wiskunde en management en organisatie komen ook tijdens de studie nog vaak terug.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing