Lerarenopleiding 2e graad Economie

Tijdens de studie Lerarenopleiding 2e graad Economie doe je theoretische kennis op over het vak economie. Je leert hoe de Nederlandse en internationale economie functioneert, van micro tot macro niveau. Je leert hoe verschillende economische variabelen (zoals productie, vraag, aanbod, kapitaal) op elkaar inspelen. Je leert alles over management, marketing, organisatiewetenschappen, financiën en bedrijfsvoering.

Tegelijkertijd verdiep je je ook in de onderwijskunde. Hierbij staat niet alleen het lesgeven en het aanleren van vaardigheden centraal, maar er wordt ook aandacht besteed aan het begeleiden van leerlingen en het organiseren van projecten op school. Er is veel aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden, omdat je immers voortdurend te maken hebt met mensen (leerlingen, ouders en collega’s). Kortom, je leert dus hoe je begrippen als arbeidsmarkt, economische crisis, beurskoers, export en bedrijfsadministratie feilloos uit te leggen aan jouw toekomstige leerlingen. Hoe verder je in de studie komt, hoe meer stage je moet lopen. Er wordt verwacht dat je al snel zelf voor de klas gaat staan om zo je competenties verder te ontwikkelen.