Lerarenopleiding 2e graad Bedrijfseconomie

De studie Lerarenopleiding 2e graad Bedrijfseconomie bereidt je voor om docent (bedrijfs)economie te worden. Tijdens de studie komen allerlei facetten van de bedrijfseconomie voorbij. Je kijkt vanuit economisch perspectief naar de overheid en bestudeert het gedrag van consumenten en bedrijven. Je buigt je over vragen als: Hoe zet je een bedrijf op? en Hoe wordt een bedrijf een succes? Je verdiept je in bedrijfskunde, bedrijfsadministratie en commerciële economie en krijgt vakken als consumeren en geld, management en recht.

Naast de theorie over bedrijfseconomie verdiep je je ook in de onderwijskunde. Hierbij staat niet alleen het lesgeven en het aanleren van vaardigheden centraal, maar er wordt ook aandacht besteed aan het begeleiden van leerlingen en het organiseren van projecten op school. Er is veel aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden, omdat je immers voortdurend te maken hebt met mensen (leerlingen, ouders en collega’s).

In je eerste jaar

Het eerste jaar is een basisjaar waarbij je zowel vakinhoudelijke kennis opdoet als vakdidactiek waarbij je leert hoe je de leerstof van jouw vak op de beste manier kunt overbrengen op de leerlingen. Vaak loop je in jouw eerste jaar ook al stage, maar inhoud en aanbod kunnen per onderwijsinstelling verschillen.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot deze studie volg je op de middelbare school het beste het havo of vwo profiel Economie en Maatschappij. De overige profielen bieden ook toegang, mits het vak Management en organisatie of Economie in je vakkenpakket zit. De toelatingseisen kunnen per hogeschool verschillen.