Minorities & Multilingualism

Bij de studie Minorities and Multilingualism ontwikkel jij jezelf tot een expert op gebied van minderheden en meertaligheid. Je leert politieke en historische aspecten van minderheden en multiculturalisme toe te passen in de praktijk. Zo wil je er bijvoorbeeld achter komen waardoor het komt dat wij nu op een bepaalde manier naar minderheden kijken en hoe dat veranderd kan worden. Daarbij doe je onderzoek naar minderheidstalen en -culturen.

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je les in vakken als taalwetenschap, meertaligheid, Europese migratie, landen en samenlevingen in het Midden-Oosten, minderheden in het algemeen en de geschiedenis van de Europese minderheden.

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot deze studie met alle vwo-profielen. Na je aanmelding zal er een matching plaatsvinden waarbij deelname verplicht is. Het advies is niet bindend.