Onderwijskunde

Tijdens de drie jaar durende studie Onderwijskunde verdiep je je in de wereld van het onderwijs. Je verdiept je in de vragen hoe kennis het beste overgedragen kan worden en hoe het onderwijs het beste georganiseerd kan worden. Hoe leer je mensen leren? Je verdiept je in het brein van de mens en bestudeert diverse leermethodes. Je zoekt antwoord op vragen als: ‘Wat zijn goede toetsvragen?’ en ‘Wanneer is een docent een goede docent?’. Je leert verschillende media te gebruiken bij het ontwerpen van leermethodes. Je krijgt opdrachten om zelf bijvoorbeeld een schoolboek te ontwerpen of een examen te bedenken. Een onderwijskundige staat zelf niet voor de klas maar verdiept zich op wetenschappelijke wijze in de theorie van het onderwijs.

Je wordt tot de studie Onderwijskunde toegelaten op basis van ieder vwo eindexamenprofiel. Tijdens de studie volg je vakken als organisatiekunde, pedagogiek, onderwijs- en opleidingskunde en psychologie. Verder is er ook veel aandacht voor statistiek en communicatie vakken. Er is ook ruimte om een stage te doen waar je de opgedane kennis in de praktijk kunt brengen. De studie wordt afgesloten met een scriptie.