Fiscaal recht

Tijdens de studie Fiscaal Recht bestudeer je de regels en wetten die van toepassing zijn op belastingen. Je leert over verschillende belastingen zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Daarnaast verdiep je je in juridische aspecten van belastingrecht en leer je hoe je belastingaangiften moet opstellen en beoordelen. Verder ontwikkel je vaardigheden om complexe fiscale vraagstukken op te lossen en inzicht te bieden in het functioneren van belastingstelsels in nationale en internationale context.