Plantenwetenschappen

Door ontwikkelingen als klimaatveranderingen en een groeiende wereldbevolking is er vraag ontstaan naar meer kennis over planten. De studie Plantenwetenschappen gaat over onder andere bloemen en groente- en fruitgewassen. Je houdt je bezig met problemen als het verbouwen van voldoende en gezond voedsel zonder schade voor milieu en natuur. Tijdens je studie kies je een specialisatie. Je kunt je verdiepen in de gezondheid van planten en de vraag hoe planten de gezondheid van mensen en dieren kunnen beïnvloeden. Je kunt je ook bezighouden met efficiëntie en duurzaamheid in de land- en tuinbouw.