Business Analytics

De studie Business Analytics is gebaseerd op het oplossen van bedrijfsproblemen die te maken hebben met wiskunde, informatica en bedrijfseconomie. Door het omzetten van problemen in wiskundige modellen en het analyseren hiervan kun je tot oplossingen komen voor bijvoorbeeld logistieke problemen of risicospreiding. Met deze kennis kun je vervolgens software ontwikkelen om in de dagelijkse praktijk zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen maken van de informatie die je hebt gevonden. Deze studie heeft veel gemeen met de studie Technische Bedrijfskunde. Daarbij is echter meer aandacht voor bedrijfskundige aspecten als organisatiestructuur en HRM, terwijl Business Analytics meer gaat over het zoeken van verbanden en aanbrengen van structuur in de aanwezige informatie binnen een bedrijf. Omdat de studie gebaseerd is op wiskunde, informatica en bedrijfskunde hebben vrijwel alle vakken met deze disciplines te maken. Naast de colleges werk je aan projecten om meer inzicht te krijgen in de praktijk.