Informatica/Kennistechnologie/ICT

In deze opleiding leer je programma’s te ontwikkelen die met opgeslagen en verwerkte gegevens kunnen omgaan. Dit zijn computersystemen die van intelligentie gebruikmaken om bepaalde taken uit te voeren. Met behulp van technieken uit de wiskunde en informatica ontwikkel en ontwerp je kennissystemen. Deze systemen worden veelal gebruikt in beslissings- en besturingsvraagstukken binnen organisaties. Het studieprogramma bestaat onder andere uit vakken als natuurkunde, wiskunde, informatica, besliskunde, wiskundige systeemtheorie, kennissociologie, kennistheorie, datastructuren, systeemprogrammatuur en filosofie. Dit zijn vakken die een brug slaan tussen techniek en toepassing. In het eerste jaar krijg je veel practica, waarbij je gebruikmaakt van moderne informatietechnieken om wiskundige modellen te maken. Na het tweede jaar werk je vaak in groepjes aan de oplossing van voorgelegde problemen. In het derde jaar kies je een afstudeerrichting, loop je stage en sluit je je studie af met een scriptie.