Er zijn op dit moment geen open dagen voor de studie Informatica/Kennistechnologie/ICT bij ons bekend.