Soil, Water, Atmosphere

Bij de studie Soil, Water, Atmosphere verdiep je je in bodemkunde, hydrologie en meteorologie. Hierbij wordt sterk de focus gelegd op de uitwerking van deze vakgebieden op de menselijke leefomgeving. Je bestudeert dus processen op aarde die invloed hebben op de leefbaarheid voor de mens. Als je die processen kunt doorzien kan je ze ook beïnvloeden, bijvoorbeeld door te werken aan een schone lucht of het voorkomen van overstromingen. Tijdens de studie krijg je naast wiskunde, natuurkunde en scheikunde ook vakken als chemie, bodemkwaliteit en meteorologie en klimaat.