Wo
Voltijd
36 maanden

In de Engelstalige bachelor Bodem, Water, Atmosfeer leer je over hydrologie, meteorologie en bodemkunde en de samenhang hiertussen. Wil je werken aan thema's als erosie, waterkwaliteit en waterberging, bodemkwaliteit en klimaatverandering vanuit een natuurwetenschappelijk perspectief? Kom dan Bodem, Water, Atmosfeer studeren in Wageningen.

Waarom deze studie?

  • De samenhang tussen hydrologie, meteorologie en bodemkunde in één natuurwetenschappelijke opleiding.
  • Werken aan milieuproblemen met behulp van natuurkunde, wiskunde en scheikunde en biologie.
  • Focus op vraagstukken als klimaatverandering, wateroverlast, verdroging en erosie vanuit een natuurwetenschappelijk perspectief.

Wist je dat...

Je met de studie Soil, Water, Athosphere leert waarom een bepaald stuk land geschikt is om er een natuurgebied van te maken.