Afstudeerrichtingen/masters

De volgende masteropleidingen zijn een logisch vervolg op de bacheloropleiding Soil, Water, Atmosphere:

  • MSc Earth and Environment: Deze Master is gericht op de natuurwetenschappelijke processen die onze aarde leefbaar maken. De nadruk ligt vooral op het begrijpen van samenhangende fysische, chemische en biologische processen en op het ontwikkelen van modellen die deze processen beschrijven.
  • MSc Climate Studies: In deze master bestudeer je de wederzijdse beïnvloeding tussen vegetaties en hun groeiplaats. Het gaat hier om biogeochemische processen op diverse schalen, van micro tot regionaal / mondiaal. Het menselijk handelen heeft grote invloed op zulke processen, denk bijvoorbeeld aan de uitstoot van broeikasgassen, aan zure regen en aan de gevolgen van het gebruik van kunstmest voor het grondwater.
  • MSc Geo-Information Science: Je houdt je in deze Master bezig met het ontdekken, analyseren, presenteren en het gebruiken van geografische gegevens. Deze kennis zet je in bij het oplossen van omgevingsvraagstukken.
  • MSc Development and Rural Innovation: Dit masterprogramma combineert technische achtergronden met sociale en life science processen om tot innovatieve oplossingen te komen op zeer uiteenlopende gebieden over de hele wereld.

Aansluitende masters

Op Qompas MasterKeuze vind je het complete overzicht van aansluitende masters