Jaartje buitenland?

Voor heel veel studiekiezers heeft "het buitenland" een grote aantrekkingskracht. Het opdoen van nieuwe ervaringen, het leren kennen van nieuwe mensen, culturen en gewoontes, het verbeteren van je spreekvaardigheid, werken aan je zelfstandigheid en zelfredzaamheid en de drang naar meer vrijheid.

Alle argumenten zijn waar. Ook voor je latere carrière kan een buitenlandervaring van grote waarde zijn, want hoewel een overgrote meerderheid het zou willen, is het maar een kleine minderheid die het ook daadwerkelijk doet. Je laat er ondermeer mee zien dat je ondernemend, nieuwsgierig en zelfredzaam bent. Je hebt meer levenservaring en dat wordt door veel werkgevers als een groot pluspunt gezien.

Jaartje buitenland