Terug naar het nieuwsoverzicht

Meld je aan vóór 15 januari

De eerste deadline om je in te schrijven voor een studie nadert. Wil jij een studie doen waarvoor minder plaatsen beschikbaar zijn dan aanmeldingen? Let dan goed op: sinds dit studiejaar zijn de regels veranderd om te beginnen aan een studie. Opleidingen met te veel aanmeldingen selecteren zelf hun studenten.

Voorheen werd bij zogeheten numerusfixusopleidingen (opleidingen met een beperkt aantal plaatsen) geloot, maar sinds dit studiejaar mag dat niet meer. Opleidingen passen nu selectie toe. Dat betekent dat zij gericht zoeken naar de beste kandidaten. Ze kijken dus niet meer alleen naar je gemiddelde eindexamenresultaten, maar ook naar je schoolprestaties, motivatie en persoonlijkheid. Cijfers die jij in 4-havo of 5-vwo haalt kunnen al meetellen voor je toelating tot een studie. Opleidingen bepalen zelf welke selectiecriteria zij stellen.

De belangrijkste reden om de regels te veranderen is om uitval en tussentijds switchen te voorkomen. Hogescholen en universiteiten willen met de nieuwe regels dus zeker weten dat jij de juiste studie kiest en niet voortijdig afhaakt.

Een gevolg van de nieuwe regels is dat de opleidingen meer tijd nodig hebben om jou te beoordelen. De deadline om je aan te melden voor dergelijke opleidingen is dus vervroegd. Voor opleidingen met een numerus fixus moet je je uiterlijk 15 januari aanmelden op Studielink. Op de site van DUO staat een lijst van fixusopleidingen waar dit voor geldt.

Kijk van te voren ook goed op de website van je opleiding, want enkele studies wijken af van de gangbare aanmelddata.

Je mag je voor maximaal twee verschillende numerusfixusopleidingen aanmelden. Ook twee keer voor dezelfde studie aan verschillende onderwijsinstellingen, als je dat wilt. Behalve als het gaat om geneeskunde, tandheelkunde, mondzorgkunde en fysiotherapie. Hier schrijven zich namelijk al structureel te veel studenten voor in.

De eerste selectieprocedures van hogescholen en universiteiten beginnen tussen 15 januari en 15 april.
Op 15 april kun je in Studielink zien of je bent toegelaten.
Je hebt dan twee weken de tijd om je plaats te accepteren. Daarna vervalt die.  Als je niet bent toegelaten heb je tot 1 mei om je voor een andere studie in te schrijven.