De Universiteit Utrecht investeert in het opleiden van leiders van de toekomst. Zij biedt innovatief onderwijs van hoge kwaliteit en met een hoog studiesucces. De Universiteit Utrecht is in Nederland een koploper op het gebied van vernieuwende onderwijsconcepten, zoals het University College. Het Utrechts onderwijsmodel staat voor persoonlijk en activerend onderwijs, flexibiliteit en keuzevrijheid voor studenten en continue professionele ontwikkeling van docenten.


Als student aan de Universiteit Utrecht krijg je alle gelegenheid om je ambities en talenten optimaal te ontwikkelen. De universiteit biedt je een uitdagend studieklimaat waarbij onderzoek en onderwijs nauw met elkaar zijn verbonden. Alle opleidingen voldoen aan strenge kwaliteitseisen en bieden je activerend onderwijs en goede begeleiding. Mede hierdoor kent het Utrechtse onderwijs het hoogste studiesucces van alle Nederlandse universiteiten.

Onderzoek speelt een belangrijke rol binnen het onderwijs van de Universiteit Utrecht. Als student krijg je les van vooraanstaande onderzoekers op het vakgebied van je opleiding. Bovendien kun je in onderzoekstages en onderzoeksmasters zelf een bijdrage leveren aan het onderzoek.

Tijdens je hele studie train je je onderzoeksvaardigheden. Het onderwijs dat je volgt, staat bol van onderzoek. Zo kom je volop in aanraking met actuele wetenschappelijke theorieën.

Als je je grenzen wil verleggen, ben je bij de Universiteit Utrecht aan het juiste adres. Je kunt ondersteuning krijgen als je wil studeren in het buitenland. Daarnaast kent de universiteit veel uitwisselingsovereenkomsten voor studenten.