Over deze onderwijsinstelling

University College Roosevelt a Liberal Arts and Sciences College

Filosofie of natuurkunde? Geneeskunde of wiskunde? Rechten of geschiedenis? Als je kiest voor University College Roosevelt hoef je nog niet te beslissen! Het Liberal Arts and Sciences principe gaat uit van het idee dat de belangrijke en meest complexe problemen van de huidige samenleving, niet opgelost kunnen worden door ze vanuit één vakgebied te bestuderen. Studenten van University College Roosevelt stellen hun eigen academisch programma samen, en kunnen het zo precies invullen naar hun eigen interesses. Hiermee bereiden we studenten voor op de wereld van morgen, waarin vraagstukken en problemen steeds complexer worden. Een keuze voor University College Roosevelt is een keuze voor een goede voorbereiding op de Master en de baan van je dromen.