Wo
Voltijd
36 maanden

In de universitaire bacheloropleiding Data Science and Society ga je vanuit verschillende invalshoeken met data aan de slag. Zowel het technische perspectief van data als de maatschappelijke, ethische, en juridische aspecten van data komen uitgebreid aan bod. Je leert hoe je op een maatschappelijk verantwoorde manier data kunt vinden, interpreteren en toepassen. Je probeert voor digitale vraagstukken duurzame en innovatieve oplossingen te vinden. Zo ben je goed voorbereid voor de data van de toekomst.

In het eerste jaar

Het eerste studiejaar gaat in op de theoretische kennis die je nodig hebt. Je leert om te programmeren, maar ook hoe je data de baas bent en duidelijk in beeld brengt. Data is meer dan alleen maar cijfertjes en dus krijg je tegelijkertijd inzicht in de invloed van data op de maatschappij als het gaat om beleidsvorming of mensenrechten.

Hoofdfase

Tijdens de hoofdfase van deze studie breng je de theoretische kennis in praktijk. Je oefent met simulaties en doe je in een team met medestudenten een project met een organisatie. Je werkt daarbij met echte ‘real-life’ data van de organisatie of bedrijf. Ontwikkel bijvoorbeeld een eerlijk algoritme dat de strategische besluitvorming van een organisatie ondersteunt. Of sluit aan bij een denktank om politieke stemmen te analyseren zodat je de ontwikkelingen en opinies in de samenleving beter kunt te begrijpen. Je specialiseert je tijdens je studie in een van de twee vakgebieden:

  • Cognitive Technology: brengt data en cognitie samen, waarbij de nadruk ligt op stemherkenning en computer vision. Er wordt aandacht besteed aan de manier waarop data en de sociale wetenschappen samenkomen.
  • Regulation, Governance and Innovation: gaat over hoe data een positieve impact kan hebben op de maatschappij. De nadruk ligt hierbij meer op beleid en ethiek. Welke gevolgen heeft data voor mensenrechten, democratie en de rechtspraak? Hoe kunnen we data inzetten om de maatschappij verder te helpen?