Wo
Voltijd
36 maanden

Ben jij nieuwsgierig en wil je de wereld vanuit verschillende perspectieven leren begrijpen? Heb je interesse in hoe mensen omgaan met wereldwijde ontwikkelingen zoals digitalisering, duurzaamheid en diversiteit? Zie jij jezelf later werken in een internationale omgeving, binnen de culturele sector, in de media of bijvoorbeeld als beleidsmaker bij de overheid? Dan is onze internationale bacheloropleiding Cultural Anthropology and Development Sociology echt wat voor jou.

In deze driejarige opleiding leer je om de wereld te begrijpen vanuit een nieuw perspectief. Je leert kritisch kijken naar maatschappelijke problemen en nadenken over mogelijke oplossingen vanuit antropologisch oogpunt. Uniek aan deze studie is dat je naast theoretische kennis ook veel praktijkervaring opdoet. Zo ga je in het tweede jaar zelf een paar weken op veldwerk in Nederland en kun je in het derde jaar (internationaal) stage lopen. Daarnaast leer je audiovisuele middelen gebruiken om onderzoek te doen en die resultaten te delen.

Participerende observatie

Klimaatverandering, religieuze rituelen, politieke memes, sociale normen op de sportclub: antropologie is overal, dichtbij en ver weg. Als antropoloog doe je onderzoek naar aangeleerd gedrag van mensen. Een belangrijke tool hierbij is ‘participerende observatie’. Bij deze onderzoeksmethode neem je voor langere tijd deel aan het dagelijks leven van de mensen waarnaar je onderzoek doet. Door dit intensieve contact krijg je dieper inzicht in het handelen en de beweegredenen. Tijdens het veldwerk in het tweede en het derde studiejaar zul jij ook onderzoek doen door middel van participerende observatie. Antropologen zitten dus niet alleen met hun neus in de boeken maar zijn ook veel bezig in de praktijk!

Beroepsoriëntatie

De internationale bachelor Cultural Anthropology and Development Sociology is een afwisselende studie. Naast de theorie- en praktijkvakken is er ook veel aandacht voor beroepsoriëntatie. Zo doe je tijdens het derdejaars vak Personal and Professional Impact ervaring op als consultant waarbij je onderzoek doet naar een bestaand maatschappelijke vraag van een echte organisatie. Aan het einde van je studie kun je kritisch naar maatschappelijke problemen kijken, bijdragen aan mogelijke oplossingen en groepen mensen en organisaties van binnenuit begrijpen. De voertaal van deze bachelor is Engels en de colleges worden in het Engels gegevens. De werkgroepen, opdrachten en tentamens kunnen naar keuze in het Nederlands of Engels gemaakt worden. Nieuwsgierig? Maak onze online proefstudeermodule!