Terwijl de overheid aanstuurt op participatie en zelfredzaamheid, kampt een groeiend aantal mensen in Nederland met schulden. Dat heeft een grote, ontregelende impact: op de persoonlijke levens van al die mensen, en op de bedrijven en organisaties bij wie die schuld openstaat. Daarom is er juist nu een dankbare rol weggelegd voor professionals die mensen en bedrijven ondersteuning kunnen bieden, op weg naar een oplossing. Vakmensen met het hart op de juiste plaats en kennis van zaken over het recht en financiën.


Naar de open dagen van Hogeschool Inholland
Bekijk de opleidingen van Hogeschool Inholland