Wo
Voltijd
36 maanden

Veiligheidsbedreigingen zoals terrorisme en cybercriminaliteit behoren tot de meest urgente problemen van onze tijd. Tijdens de Engelstalige bacheloropleiding Security Studies aan de Universiteit Leiden, campus Den Haag, bestudeer je de veiligheidsuitdagingen van de 21ste eeuw en leer je strategische oplossingen te ontwikkelen voor een complexe wereld.

Waarom Security Studies studeren?

Veiligheidsvraagstukken behoren tot de meest urgente problemen van onze tijd. De beveiliging en veiligheid van individuen, organisaties, bedrijven en natiestaten wordt van alle kanten bedreigd, op zowel lokaal, regionaal als internationaal niveau. Deze dreigingen omvatten terrorisme, georganiseerde misdaad, cyberincidenten, burgerlijke onrust, rellen en natuurrampen, gezondheids- of industriële crises. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot schaalvergroting en impact op veiligheidsrisico's. Dit maakt veel huidige veiligheidsvraagstukken complex en urgent tegelijk. In de bacheloropleiding Security Studies in Den Haag, stad van Vrede, Recht en Veiligheid, bestudeer je de veiligheidsvraagstukken in een complexe wereld van de 21e eeuw en leer je strategische oplossingen bedenken.

Over de opleiding

Security Studies is een driejarig Engelstalig bachelorprogramma dat theorie, praktijk en vaardigheden combineert. Je studeert in Den Haag, een stad waar veel toonaangevende organisaties werken op het gebied van safety en security. Als student Security Studies leer je veiligheidsvraagstukken te ontrafelen door te focussen op de politieke, historische en maatschappelijke context, maar ook op bestuursstructuren, instituties en de rol van de media. Het aanpakken van veiligheidsuitdagingen vereist een academisch perspectief, een kritische houding en kennis van alle relevante factoren van specifieke veiligheidsuitdagingen. In elke fase tijdens je studie bestudeer je de veiligheidsvraagstukken door ‘verkennen, begrijpen en doen’:

 • Je verkent cruciale gebeurtenissen en identificeert belanghebbenden en de culturele en historische context van veiligheidsvraagstukken.
 • Je vergroot je begrip door relevante theoretische benaderingen toe te passen op real life cases.
 • Je gebruikt je kennis om te beoordelen welke strategieën en oplossingen nodig zijn voor veiligheidsuitdagingen.

Waarom deze opleiding aan de Universiteit Leiden?

 • Een internationale gemeenschap van studenten en docenten.
 • Interdisciplinaire aanpak van veiligheidsvraagstukken.
 • Onderzoek gestuurd en praktijk gericht.
 • Drie stappen in de onderwijsfilosofie: Verkennen, Begrijpen en Doen
 • Combinatie van hoorcolleges en skills labs, waar academische en professionele vaardigheden getraind worden in kleine groepen
 • Onderwijs in het centrum van Den Haag: de internationale stad van vrede, recht en veiligheid

Is Security Studies iets voor jou?

 • Lees je met belangstelling het internationale nieuws, op zoek naar de relatie tussen mondiale (veiligheids)gebeurtenissen en het effect op mensen, naties en organisaties?
 • Ben jij een betrokken en nieuwsgierige kritische denker?
 • Vind je het interessant om oplossingen te vinden voor de cruciale veiligheidsvraagstukken die zich dagelijks voordoen?
 • Wil je leren van vooraanstaande academici en professionals op het gebied van safety en security?

Wat kan ik later met deze studie?

Afgestudeerden van de bacheloropleiding Security Studies hebben een breed scala aan mogelijkheden in verschillende sectoren en functies, van het bedrijfsleven tot ministeries, dankzij hun brede perspectieven en strategische vaardigheden bij het benaderen van specifieke veiligheidskwesties en -vraagstukken. Carrièremogelijkheden omvatten functies als:

 • Beleidsmedewerker Veiligheid bij een overheidsorganisatie
 • Security Consultant of adviseur voor publieke en private organisaties
 • Risicomanager bij een publieke of private organisatie
 • Strategisch adviseur voor beveiligingsstrategieën bij een publieke of private organisatie

Meer weten?

Security Studies organiseert het hele jaar door voorlichtingsactiviteiten waarin je een perfect beeld krijgt hoe het is om deze opleiding in Den Haag te studeren. En je kunt ook altijd online in contact komen met onze studenten met wie je in een chat al je vragen kunt stellen. En kijk natuurlijk voor meer informatie op de website van Security Studies