Urban Studies

Bij de studie Urban Studies leer je stedelijke problemen te herkennen, het ontstaan ervan te analyseren en zo tot plannen van aanpak te komen. De focus van de studie ligt op de gezondheid, de veiligheid, alle multiculturele aspecten en de ecologische duurzaamheid van en in een stad.

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je les in vakken als urbanisatie (verstedelijking), duurzaamheid, stedelijke economie, gegevensverzameling, culturele diversiteit en de stad in perspectief.

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot deze studie met alle vwo-profielen. Het is wel belangrijk dat je de Engelse taal goed beheerst, aangezien de studie in het Engels wordt aangeboden.