Security Studies

Door bijvoorbeeld terrorisme, natuurrampen en cybercriminaliteit wordt de dagelijkse beveiliging en daarmee de veiligheid van de mens beïnvloed. Bij de studie Security Studies houd jij je met deze problemen bezig en zorg je ervoor dat de veiligheid van burgers bewaard blijft. Je leert allerlei soorten bedreigingen te analyseren en de daarbij meespelende factoren vast te stellen. Vervolgens onderzoek je wat de effecten hiervan zijn en hoe je deze problemen kunt voorkomen of effectief kunt oplossen.

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je les in vakken als communicatie, onderzoeksmethoden, schrijven, organisatiekunde en interculturele vaardigheden.

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot deze studie met alle vwo-profielen. Het is wel belangrijk om de Engelse taal goed te beheersen, aangezien de studie in het Engels wordt aangeboden.