Een jaar op SSR

Augustus
De vrijdag vóór de EL CID-week begint het nieuwe SSR-jaar met een spetterend opwarmfeest zodat iedereen alvast in de sfeer komt van de EL CID. De EL CID is een geweldige feestweek, ook voor de leden. Als de EL CID is afgelopen begint voor de eerstejaars een spannende, maar leuke tijd. Tijdens de KMTperiode leren ze elkaar en de vereniging beter kennen.

September
September staat in het teken van de KMT-uitloopweken. De hele maand worden er allerlei activiteiten en feesten georganiseerd voor de eerstejaars. Ook disputen en commissies presenteren zichzelf gedurende deze weken. Het bestuur van de vereniging wisselt deze maand. Twee dagen voor deze wissel geeft het oude bestuur haar visie op het afgelopen jaar door middel van een cabaretvoorstelling tijdens 'De Nacht van de Macht'. Na de speciale wisselings-AV is het tijd voor een groot feest voor het nieuwe bestuur en alle oude besturen.

Oktober
In oktober beginnen de rustige SSR-weken na de drukke voorgaande maanden. Op 29 oktober vindt de dies (verjaardag) van SSR plaats. Dit wordt een week lang gevierd tijdens de Dies-week. Tevens worden de eerstejaars tijdens die week geïnaugureerd. Ze zijn dan volwaardig lid van SSR. Alle kinderen in de buurt worden uitgenodigd voor de Kinderbuurtdag, die ook door de Dies-commissie georganiseerd wordt. De week wordt afgesloten met een groot slotfeest.

November
Naast dispuutsfeesten, commissiemaaltijden en culturele activiteiten wordt er in deze maand een spetterende feestweek (FFW) georganiseerd voor en door de eerstejaars. Verder staat november in het teken van gezellig borrelen, dansen tijdens de discoavonden of lekker ontspannen.

December
Het kerstreces nadert en dat is reden om in december nog eens alles uit de kast te halen. Voordat het reces begint, wordt er een geweldig Kerstslotfeest (KSF) georganiseerd. Alle ruimtes van het pand worden in thema versierd. Rond de feestdagen is SSR gesloten, behalve op Oudjaarsavond. De commissie Oud & Nieuw (COEN) organiseert dan een avondvullend programma en telt af tot het nieuwe jaar.

Januari
Het nieuwe jaar kan feestend worden ingeluid op SSR in een prachtig versierd pand. Na de jaarwisseling is SSR een week gesloten om het pand op te knappen. Op maandag na de Pandweek wordt het jaar officieelgeopend tijdens de openingsborrel. In januari wordt tevens de SSR-almanak uitgereikt en vindt de Ouderdag plaats. Tijdens de Ouderdag leren de ouders van de nieuwe leden SSR, Leiden en het studentenleven op een leuke manier kennen. Ook het Groot Maatschappelijk Evenement vindt eind januari plaats. SSR organiseert een leuke, interactieve dag voor bijvoorbeeld slechthorenden of mensen die in een rolstoel zitten.

Februari
Februari staat in het teken van de open week, de IK-week. Naast de EL CID-week opent SSR haar deuren in februari ook voor niet-leden. Ze kunnen een drankje komen nuttigen op de gezellige Zolderbar of uit hun dak gaan in de beruchte SSR-disco. De hele week worden er feestelijke activiteiten georganiseerd!

Maart
Sine Regno! In deze week gaat het bestuur van SSR op vakantie om even bij te komen van het zware bestuursjaar. Het bestuur van het jaar ervoor neemt dan weer de touwtjes in handen en organiseert één van de mooiste weken van het jaar. Regels worden overtreden en de gemaakte rotzooi wordt niet opgeruimd; een hartelijk welkom voor het bestuur wanneer zij terugkomen van vakantie… In maart vindt tevens het Eerstejaarsweekend plaats. Ook wordt de Disputen Contesten Week (DCW) georganiseerd. Een week lang nemen disputen het tegen elkaar op in allerlei soorten contesten. De week wordt uiteraard afgesloten met de huldiging van het winnende dispuut en een geweldig feest.