Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina

Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina, zoals de naam voluit luidt, is opgericht in 1911 en is daarmee de oudste gemengde studentenvereniging van Utrecht. Honderd jaar later is het nog altijd een bloeiende vereniging met bijna 1400 leden. Sinds 1919 zit Unitas S.R. in haar sociëteit (ofwel pand) 'Symposion' aan het Lucasbolwerk. De beginselen die deze vereniging al vanaf de oprichting kent, staan nog steeds hoog in het vaandel. Unitas S.R. wordt geleid door twee Dagelijkse Besturen: den Senaat en het Sociëteitsbestuur. Den Senaat bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar naar buiten toe. Het Sociëteitsbestuur draagt zorg voor de sociëteit en alles wat zich daar binnen afspeelt.

Jaarclub, huis en dispuut

Het leuke aan een studentenvereniging is dat je buiten je studie veel nieuwe mensen leert kennen. Door het vormen van een jaarclub of door bij een dispuut te gaan ontstaan vriendschappen voor het leven. Een jaarclub is een hechte, ongemengde vriendengroep die je in je eerste jaar vormt met je jaargenoten. Met deze groep onderneem je veel activiteiten tijdens je studentenleven en vaak ook daarna. Die activiteiten variëren van wekelijks met elkaar eten en drinken tot met elkaar op vakantie gaan. Een dispuut op Unitas S.R. is ook ongemengd, maar hier zitten leden bij uit allerlei verschillende jaren. Disputen hebben hun eigen karakter. Zo zijn er disputen die zich vormen met mensen uit Noord-Brabant, maar ook disputen die zich kenmerken door hun zangcultuur. Door disputen leer je niet alleen mensen uit je eigen jaar kennen, maar ook uit vele jaren daarboven (soms zelfs mensen die tien jaar eerder zijn gaan studeren! Via Unitas S.R. kan het ook een stuk eenvoudiger worden een gezellig huis te vinden omdat je snel een netwerk opbouwt. Er zijn Unitas-huizen waar leden uit verschillende jaren met elkaar samenwonen. Naast de officiële Unitas-huizen wonen ook veel leden samen met leden van andere verenigingen of niet-leden.

Je leert snel nieuwe mensen kennen door de vele activiteiten die georganiseerd worden, variërend van een gala tot een symposium en van zeilen tot pokeren.

Studie en ontspanning

Uiteraard ben je naar Utrecht gekomen om te studeren. De ervaring leert dat juist de combinatie en afwisseling van studie en gezelligheid dé garantie is voor succes. Op Unitas S.R. zijn er twee soorten subverenigingen: de studiesubs en ontspanningssubs. Voor iedere studierichting bestaat een studiesub, waar alleen leden van een bepaalde studierichting lid van kunnen zijn. Een studiesub organiseert zowel studie gerelateerde als ontspannende activiteiten voor haar leden. Van ontspanningssubs, zoals de zeil- en toneelvereniging, kan iedereen lid worden.

Onder andere door de studiegezelschappen maar ook de sociale leefomgeving waarin iedereen studeert en lid is biedt het lidmaatschap van Unitas S.R. een stevige basis waarbinnen afstuderen eigenlijk vanzelfsprekend is. Je spreekt bijvoorbeeld makkelijk af om met een groep te gaan studeren in de bieb en wanneer je na de studie even wil relaxen, dan kun je altijd terecht bij je jaarclub of dispuut. Unitas S.R. heeft daarnaast ook verscheidene hockey- en voetbalteams waar alleen leden van Unitas S.R. in spelen, maar ook bijvoorbeeld een eigen Unitasband. Voor ontspanning buiten de vereniging is dus ook plaats!