Diergeneeskunde

De universitaire studie Diergeneeskunde is een brede medische studie die je direct voorbereidt op het beroep van dierenarts. In Nederland kun je alleen aan de Universiteit van Utrecht de studie Diergeneeskunde doen. Gedurende de zesjarige studie (drie jaar bachelor en drie jaar master) leer je alles over veelvoorkomende ziektes bij dieren en de beste behandelmethodes. Je kunt je specialiseren in gezelschapsdieren, landbouwdieren (koeien, varkens, pluimvee) of paarden. Tijdens de opleiding wordt ook gewerkt aan je communicatieve en professionele vaardigheden. Omgaan met de eigenaren van de dieren is immers een belangrijk onderdeel van de beroepspraktijk. Als dierenarts moet je sterk in je schoenen staan omdat je vaak te maken krijgt met moeilijke situaties, zowel mentaal (bijvoorbeeld dieren laten inslapen) als fysiek (bijvoorbeeld grote dieren in een dierentuin).

Op de middelbare school heb je het Vwo-profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of Natuur en Techniek met biologie gevolgd. Tijdens de studie krijg je vakken op het gebied van onder andere celbiologie, anatomie en diagnostiek. Je werkt aan theoretische kennis en onderzoeksvaardigheden, maar maakt ook kennis met de praktijk.

Let op: NUMERUS FIXUS
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing