Toegepaste Psychologie

Tijdens de studie Toegepaste Psychologie bestudeer je het menselijk gedrag en mentale processen in verschillende contexten, zoals werk, onderwijs en gezondheidszorg. Je leert over psychologische theorieën en methoden om gedrag te analyseren en problemen op te lossen. Verder ontwikkel je vaardigheden om mensen te helpen bij het omgaan met psychologische uitdagingen en het verbeteren van hun welzijn. De studie richt zich op het begrijpen van de menselijke geest en het toepassen van psychologische kennis in de praktijk.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing