Verloskunde

In de studie Verloskunde word je opgeleid als zelfstandig medisch beroepsbeoefenaar die zwangere en hun partners kan begeleiden tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Je doet medische basiskennis op over hoe een gezonde zwangerschap en bevalling horen te gaan, maar leert ook complicaties te herkennen zodat je op tijd hulp in kan schakelen van andere medische professionals of de patiënt, indien nodig, door kan verwijzen. Uiteraard leer je praktische vaardigheden die je nodig hebt om een zwangerschap, geboorte en het kraambed zelfstandig te kunnen begeleiden. Goed om kunnen gaan met zwangere patiënten, hun partners en met andere zorgverleners is als verloskundige enorm belangrijk, je gaat daarom tijdens de studie ook aan de slag met vaardigheden als samenwerken en communiceren.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing