Verloskunde

De Hbo-studie Verloskunde duurt 4 jaar. Tijdens deze studie word je opgeleid om als zelfstandig medisch beroepsbeoefenaar te kunnen fungeren. Het is in Nederland namelijk gebruikelijk om thuis te bevallen en dus werken de meeste verloskundigen in Nederland zelfstandig (dus zonder begeleiding van een gynaecoloog of andere arts), tenzij er complicaties optreden. Tijdens de studie leer je hoe een normale zwangerschap, bevalling en kraambed begeleidt. Tegelijkertijd word je er ook in getraind om complicaties te herkennen zodat je, indien nodig, de patiënt naar een gespecialiseerd arts kan doorverwijzen. Je leert theoretische en medische kennis over zwangerschap en leert deze verbinden met praktische handelingen. Omdat er dus ook de nodige theoretische medische kennis bij deze studie komt kijken, wordt deze studie veelal als een van de meest zware Hbo-studies gezien.