Mechatronica

Om toegelaten te worden tot de studie Mechatronica volg je op de middelbare school het profiel Natuur en Techniek. Het profiel Natuur en Gezondheid geeft ook toegang, mits je de vakken natuurkunde of natuur, leven en technologie gevolgd hebt. Het profiel Economie en Maatschappij op vwo-niveau is ook voldoende, als je het vak Natuurkunde hebt gevolgd. De overige profielen bieden geen toegang.