Opleiding tot officier bij de marechaussee

De studie Officier Marechaussee bereidt je voor op een leidinggevende functie binnen de Koninklijke Marechaussee. Als je een havo- of vwo-diploma hebt duurt de studie vier jaar, met een hbo- of wo-diploma in iets minder dan twee jaar. Hoe dan ook begin je aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda, waar je militaire training krijgt. Denk daarbij aan de ontwikkeling van je behendigheid, schietvaardigheid, uithoudingsvermogen en tactisch inzicht. Daarna studeer je verder aan de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn. Tijdens het vierjarige traject word je daar getraind als operationeel politieleidinggevende. Tijdens het verkorte traject word je getraind in onder andere leidinggeven in crisissituaties en voorbereid op het functioneren als algemeen opsporingsambtenaar of Hulpofficier van Justitie.