Politiekundige Bachelor

De Politiekundige bachelor volg je op de hogere school voor Politiekunde op de politieacademie in Apeldoorn. Deze vierjarige studie is een traject op hbo niveau en bereidt je voor om met complexe situaties om te gaan in de politiepraktijk. Tijdens de studie leer je meer dan alleen de vaardigheden van een agent; je leert de praktijk met beleid te verbinden. Je werkt op straat, zodat je weet wat er leeft en probeert de problemen die je tegenkomt te analyseren en te vertalen naar een plan van aanpak. Zo kun je bijvoorbeeld de opdracht krijgen om een plan te verzinnen hoe er omgegaan moet worden met twee rivaliserende jeugdbendes of je krijgt een opdracht waarbij je in overleg met instanties als de GGD en de brandweer een draaiboek moet maken voor een concert waar veel bezoekers worden verwacht.

Je verdiept je in de handhaving van de wet, in opsporingsbevoegdheden, in de verlening van noodhulp en in veiligheidskunde. Tijdens de opleiding leer je praktische vaardigheden als schieten, zelfverdediging en aanhoudingstechnieken. Ook bestudeer je hoe om moet gaan met onder andere huiselijk geweld, maatschappelijke onrust en verkeersongelukken. De opleiding volg je deels aan de academie in Apeldoorn, maar je gaat al vrij snel in jouw korpsgebied de straat op.

Op de middelbare school hoef je geen specifiek profiel te volgen om toegelaten te worden tot de politiekundige bachelor. Je kunt je echter niet zomaar aanmelden voor de opleiding. Je solliciteert eerst bij een van de 26 korpsen. Voor de sollicitatie doorloop je verschillende toetsen, waaronder een sporttest, een psychologische test en een intelligentie test. Als je eenmaal aangenomen bent, meldt het korps je aan bij de academie en worden je opleiding, uniform en boeken door het korps betaald.