Future Planet Studies

De driejarige bachelorstudie Future Planet Studies richt zich op de toekomst van onze planeet. Er wordt getracht oplossingen te bieden voor problemen omtrent energie, innovatie en duurzaamheid. De studie heeft interdisciplinair karakter: er wordt gebruikgemaakt van perspectieven uit de natuurwetenschappen en vanuit de maatschappij- en gedragswetenschappen. Tijdens het eerste jaar van de studie worden algemene vakken aangeboden die betrekking hebben op de economische, ecologische en menselijke factoren van de Aarde. Aan het einde van de eerste jaar kiezen studenten hun major. Hiermee specialiseren ze zich in het deel van de studie dat hen het meeste interesseert. Denk hierbij aan majors als aardwetenschappen, bedrijfskunde, ecologie & evolutie, economie, kunstmatige intelligentie, ontwikkelingsstudies, planologie, politicologie, rechten en sociale geografie. In de daaropvolgende jaren worden er gerichter vakken gegeven die binnen de gekozen specialisatie passen. De studie richt zich op internationale problemen en hanteert daarom ook een internationale aanpak; tijdens de studie krijg je college van gastdocenten van internationale organisaties van over de hele wereld. Ook worden studenten aangespoord een periode in het buitenland te studeren.