Food Commerce and Technology

De studie Food Commerce and Technology is gericht op het ontwikkelen, produceren en verkopen van voedingsmiddelen. Het is een breed georiënteerde studie die elementen bevat van scheikunde, natuurkunde, biologie en marketing. De studie heeft een zeer praktische insteek. Naast de nodige theorie ben je tijdens de studie veel bezig met projecten, practica, trainingen en excursies. Er wordt tijdens de studie veel in groepen gewerkt. Je kunt bij de studie kiezen uit twee richtingen: Voedingstechnologie en Markt en Consument. De onderwerpen die specifiek tijdens Voedingstechnologie aan bod komen zijn onder andere food and quality, voedselveiligheid, producttechnologie en –ontwerp en ingredients and technology. Bij Markt en Consument zijn dit onder andere communicatie, sales management, exportmanagement en concept testing. Het eerste jaar is gemeenschappelijk van aard. Tijdens dit jaar doe je basiskennis en vaardigheden op die je bij het vervolg van je studie zult gaan gebruiken. Tijdens het eerste jaar loop je ook een paar weken stage om alvast kennis te maken met het werkveld. In het tweede jaar kies je uit één van de twee afstudeerrichtingen. Het eerste gedeelte van het derde jaar bestaat weer uit een stage. In het vierde jaar verricht je onder andere vijf maanden lang je afstudeeronderzoek, ook weer bij een bedrijf of organisatie uit het werkveld.