Klinische Technologie (joint degree)

De universitaire studie Klinische Technologie (joint degree) is een combinatie van geneeskunde en technologie. Je leert hoe je technologische toepassingen kunt gebruiken in de medische wereld en de gezondheidszorg. Zo zijn MRI-scanners, stethoscopen en röntgenapparaten voorbeelden van toepassingen die binnen de klinische technologie zijn ontwikkeld. De studie is vrij multidisciplinair van aard; naast medische kennis, doe je kennis op uit de werktuigbouwkunde, de elektrotechniek en de informatie- en communicatietechnologie. Tijdens de studie krijg je vakken als anatomie, werktuigbouwkunde en constructieleer. Een groot deel van de studie ben je bezig met praktijkopdrachten. Je doet zelf projecten en probeert oplossingen te vinden voor vraagstukken uit de medische praktijk.

Deze studie is toegankelijk voor vwo’ers met het eindexamenprofiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde en wiskunde B of het profiel Natuur en Techniek met biologie. Gedurende de studie wordt voorgebouwd op deze kennis van en interesse voor de exacte vakken.

Let op: Instellingsfixus
Bij sommige onderwijsinstellingen is voor deze studie decentrale selectie van toepassing.