Krijgswetenschappen

Krijgswetenschappen is een academische opleiding die gericht is op de inzet van militaire middelen (wapens en materieel) bij uiteenlopende conflicten en oorlogen in het buitenland. Maar ook in eigen land of Europees verband bij rampen, dijkdoorbraken, terreurbestrijding of grensbewaking. Je wordt opgeleid om eventueel uitgezonden te worden naar conflictsituaties en brandhaarden over de hele wereld of ter voorkoming daarvan.

Vakgebieden als internationaal recht, strategie en tactiek en internationale betrekkingen vormen een belangrijk onderdeel van de studie. Je leert hoe veranderende internationale machtsverhoudingen, nieuwe technologie en het informatietijdperk de toepassing van geweld beïnvloeden.

Omdat je een leidinggevende functie gaat vervullen als officier krijg je vakken als management, leiderschap in crisisomstandigheden, ethiek, internationaal recht, internationale betrekkingen, militaire geschiedenis en militair recht. Zo kun je bijvoorbeeld als commandant van verschillende eenheden als artillerie of infanterie worden uitgezonden. Omdat je later strategische beslissingen met soms verregaande gevolgen moet nemen, zijn vaardigheden als goed vragen kunnen stellen, het verzamelen en bewerken van informatie en data-analyse van belang.

Het eerste half jaar krijgen de studenten een militaire opleiding (of maritieme, bij de Marine) tot officier. Het volgende half jaar is gevuld met algemene inleidende vakken die een overlap hebben met gerelateerde studies als bijvoorbeeld Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen en Technologie. De bachelor-opleiding duurt drie jaar. De totale officiersopleiding tussen de vier en vijf jaar.

Krijgswetenschappen is een militair wetenschappelijke opleiding. Het is een wo-bachelor die opleidt tot officier bij de Landmacht, Luchtmacht of Marine. De studie valt buiten het reguliere onderwijssysteem en wordt alleen door Defensie aangeboden, maar is wel geaccrediteerd.

Je wordt toegelaten met alle vwo-profielen, maar C&M uitsluitend met wiskunde A of B. Met een hbo- of wo-propedeuse heb je alleen toegang met tenminste 80 studie-uren wiskunde. Je solliciteert op een opleidingsplaats.