Militaire Systemen en Technologie

Deze studie is vergelijkbaar met een studie aan een technische universiteit, maar dan toegespitst op Defensie. De nadruk ligt op alles wat te maken heeft met zogeheten militaire systemen; dat zijn wapens en materieel van Defensie zoals duikboten, jachtvliegtuigen, artillerie, en pantserwielvoertuigen. Het technische deel maakt onderscheid tussen Marine (maritieme technologie), Luchtmacht (luchtvaarttechniek) en Landmacht (civiele techniek). Ook ict en navigatietechnologie komen aan de orde.

Maritieme technologie en luchtvaarttechnologie bereiden officieren voor op het onderhoud van het materieel en apparatuur, voor het werken met sensor- en wapensystemen en voor een adviserende functie op het gebied van testen en aanschaf van bijvoorbeeld nieuwe schepen of jachtvliegtuigen.

De civieltechnische richting leidt landmachtofficieren op voor taken als het opzetten van kampementen, het repareren van wegen en het bouwen van bruggen in uitzendingsgebieden. Maar ook voor de wederopbouw, zoals de aanleg van waterputten of opbouw van scholen. Waar mogelijk wordt samengewerkt met de lokale bevolking.

Ict en navigatietechnologie worden gebruikt om tijdens uitzendingen te kunnen communiceren. Ter plekke en naar het buitenland. Maar ook voor de navigatie van schepen en onbemande vliegtuigen (drones).

Het eerste half jaar krijgen de studenten een militaire opleiding (of maritieme, bij de Marine) tot officier. Het volgende half jaar is gevuld met algemene inleidende vakken die een overlap hebben met gerelateerde studies als bijvoorbeeld Krijgswetenschappen en Militaire Bedrijfswetenschappen. De bachelor-opleiding duurt drie jaar. De totale officiersopleiding tussen de vier en vijf jaar.

Militaire Systemen en Technologieën is een militair wetenschappelijke opleiding. Het is een wo-bachelor die opleidt tot officier bij de Landmacht, Luchtmacht of Marine. De studie valt buiten het reguliere onderwijssysteem en wordt alleen door Defensie aangeboden, maar is wel geaccrediteerd.

Je kunt toegelaten worden met een vwo-examen met de profielen N&T of N&G, C&M, E&M met wiskunde B en natuurkunde in het profiel. Of met een relevante hbo- of wo-propedeuse en een vwo-certificaat wiskunde B en natuurkunde.