Militaire bedrijfswetenschappen

Deze studie draait om bedrijfs- en bestuurskunde, maar dan gericht op de militaire organisatie. Zowel tijdens uitzending in oorlogsgebieden als bij de bedrijfsvoering in Nederland. Logistiek is het belangrijkste onderdeel. Hoe komen de juiste spullen op de juiste plaats terecht? Je leert hoe militairen worden voorbereid op een uitzending. Als commandant van een logistieke eenheid ondersteun je militaire operaties in crisisgebieden. Je kunt je tijdens de studie specialiseren in bijvoorbeeld defensie-economie, personeels- en gezondheidsmanagement en veiligheid.

Je krijgt vakken als financiën, bestuursrecht, economie, logistiek en organisatiekunde, maar ook management, leiding geven, ethiek, psychologie en andere gedragswetenschappen. Ook komen informatie- en communicatietechnologie aan bod.

Het eerste half jaar krijgen de studenten een militaire opleiding (of maritieme, bij de Marine) tot officier. Het volgende half jaar is gevuld met algemene inleidende vakken die een overlap hebben met gerelateerde studies als bijvoorbeeld Krijgswetenschappen en Militaire Systemen en Technologie. De bachelor-opleiding duurt drie jaar. De totale officiersopleiding tussen de vier en vijf jaar.

Militaire Bedrijfswetenschappen is een militair wetenschappelijke opleiding. Het is een wo-bachelor die opleidt tot officier bij de Landmacht, Luchtmacht of Marine. De studie valt buiten het reguliere onderwijssysteem en wordt alleen door Defensie aangeboden, maar is wel geaccrediteerd.

Je wordt toegelaten met alle vwo-profielen, maar C&M uitsluitend met wiskunde A of B. Met een hbo- of wo-propedeuse heb je alleen toegang met tenminste 80 studie-uren wiskunde. Je solliciteert op een opleidingsplaats.