Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/ Bacheloropleiding tot Tolk NGT

De studie Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/ Bacheloropleiding tot Tolk NGT bereidt je in vier jaar voor op de beroepen docent en tolk. De studie bestaat uit twee delen. Enerzijds ontwikkel je een goede basis vakkennis. Je krijgt vakken als tolkvaardigheden, logopedie, agogiek en Nederlandse gebarentaal. Anderzijds verdiep je je ook in de wereld van de onderwijskunde. Je leert hoe je je opgedane kennis kunt overbrengen en welke leermethoden daarvoor geschikt zijn. Tijdens stages doe je praktijkervaring op met doceren en krijg je zicht op wat er allemaal komt kijken bij doceren. Al vanaf het eerste jaar moet je zelf voor de klas staan. Je leert om toetsen op te stellen, hoe je leerlingen begeleidt en stimuleert, hoe je vergadert met collega’s en welke verschillende media je allemaal kan gebruiken tijdens een les. Je verbetert je communicatieve en sociale vaardigheden, welke je nodig zult hebben in contact met leerlingen, ouders en collega’s.