Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/ Bacheloropleiding tot Tolk NGT

Tijdens de studie Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/ Bacheloropleiding tot Tolk NGT leer je gebarentaal te onderwijzen aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt er aandacht besteed aan zowel de structuur van de taal, als de uitvoering in gebaren. Je volgt vakken over manieren waarop er les kan worden gegeven en ontwikkelt lesmethoden om gebarentaal effectief over te brengen. Professionals zoals tolken en leraren Nederlandse Gebarentaal (NGT) zijn cruciaal voor de communicatie tussen doven en mensen die geen gebarentaal kennen.