Biology

Tijdens de studie Biology bestudeer je levende organismen, variërend van microscopisch kleine bacteriën tot complexe ecosystemen. Je leert over diverse aspecten van de biologie, zoals genetica, ecologie, evolutie en fysiologie. Door middel van laboratoriumwerk en veldonderzoek ontwikkel je praktische vaardigheden en leer je hoe je wetenschappelijke vraagstukken kunt onderzoeken en analyseren.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing